QR Code ID LINE
Banner
Banner
Banner

นับจำนวนผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday494
mod_vvisit_counterYesterday1581
mod_vvisit_counterThis week494
mod_vvisit_counterLast week9052
mod_vvisit_counterThis month20180
mod_vvisit_counterLast month54976
mod_vvisit_counterAll days616610
แนะนำผ่าน FaceBook

ประวัติความเป็นมา

บริษัท Hazmat Thai ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าความปลอดภัยเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายประเทศไทยประกอบด้วยเรื่องสำคัญอยู่ 2 ประการ คือ

ประการแรก   มาตรการทางเทคนิคเกี่ยวกับการขนส่ง ข้อกำหนดในการขนส่งสินค้าอันตราย หลายระบบ(Multimodal Transport) และข้อกำหนดในการขนส่งสินค้าอันตรายในแต่ละระบบ (Modal Transport)

ประการสอง   ได้แก่มาตรการทางกฎหมายที่จะต้องใช้เป็นหลักยึดเพื่อแปรมาตรการทางเทคนิคไปสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งและผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอันตรายจะต้องทราบ เพื่อจะได้ปรับปรุงระบบบริหารภายในของผู้ประกอบการแต่เนิ่นๆให้สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมาย จึงได้มีการปรึกษาหารือกับบุคคลต่างเพื่อก่อตั้งบริษัทขึ้นโดยทาง บริษัทได้มีที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาในด้านสินค้าอันตราย โดยทางบริษัทมีจุดประสงค์เพื่อให้มีการใช้ ฉลากสินค้าอันตรายเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับฉลากตามหลักสากล และได้มีการจดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท 18 มกราคม 2544 โดยมี นาย ณพล เล็กแคล้วภัย เป็นประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท HazmatThai

 

รายชื่อคณะที่ปรึกษาและประสบการณ์ที่ผ่านมา ณ ปี 2544

ดร.เจริญ    วัชระรังสี

ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี และ เภสัช / อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ    พานิชพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (2535) และกรรมการบริหารวัตถุอันตรายตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย

นายประโยชน์    นีลคุปต์

นายวิสุทธิ์    กาญจนสุข

อดีตผู้อำนวยการกองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ

ธีระศักดิ์    พงศ์พนาไกร

ผู้เชี่ยวชาญวิชาการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

นายธนู    เสาวรส

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัย ฝ่ายการพาณิชย์ สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นายเกรียงศักด์    กองผลพรหม

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม และ ความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก

นายสุจิตร    สุรอภินันทน์

วิศวกรกำกับการกองแบบแผนรถพ่วง ศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายช่างกล

นายเอื้อนพร    ภู่เพชร์

พนักงานสินค้า 11 ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรื่อแห่งประเทศไทย

 

ความเชื่อมันของบริษัทและทำไมต้องเลือกเรา……เราเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานสากลและคำแนะนำเกี่ยวกับสารเคมีที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล